Day

máj 5, 2018
Všeobecná právna úprava mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce  (v nadväznosti na zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)  Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas  do 30.4.2018 najmenej 25 % priemerného zárobku...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika