Štrajková pohotovosť vo Východoslovenskej energetike

Odborári z Východoslovenskej energetiky upozorňujú, že ak sa vyjednávania so zamestnávateľom nepohnú z mŕtveho bodu, nebude mať o chvíľu kto v Prešovskom a Košickom kraji opravovať výpadky elektriny a kalamitné stavy.

Vyjednávanie o dodatku k Podnikovej kolektívnej zmluve medzi Základnou organizáciou Energeticko-Chemického odborového zväzu a skupinou Východoslovenská energetika holding, a.s. uviazli, keď zamestnávateľ začal trvať na maximálnom náraste základnej mzdy o 17 eur.

Odborári takýto nárast považujú za neprípustný a požadujú približne 40 eurový nárast základnej mzdy. Okrem toho požadujú aj zvýšenie rôznych príplatkov viazaných na sťažené pracovné podmienky aspoň na úroveň polovice hodnoty príplatkov aké majú zamestnanci v Západoslovenskej energetike.

„Robíme tú istú prácu a za takých istých podmienok ako naši kolegovia na západnom Slovensku, a preto si zaslúžime, ak nie rovnakú, tak aspoň podobnú mzdu. O príplatkoch už ani nehovorím,“ ozrejmuje situáciu predseda základnej odborovej organizácie ECHOZ Peter Sýkora.

Východoslovenská energetika holding, a. s. dosiahla mesačný zisk na jedného zamestnanca vo výške približne 2700 eur. Odborári preto považujú ich požiadavky na nárast miezd a príplatkov za viac než primerané.

Západoslovenská a Východoslovenská energetika sú síce z právneho hľadiska dve rôzne firmy, no majú spoločných akcionárov E.ON a štát.

Odborári vzhľadom na situáciu vo vyjednávaní vyhlásili štrajkovú pohotovosť a sú ochotní ísť do ostrého štrajku, ak nepomôže ani rokovanie pre sprostredkovateľom.

Napriek tomu, že sme spor posunuli sprostredkovateľovi, sme stále otvorení ďalšiemu vyjednávaniu a hľadaniu spoločných kompromisov, no nepristúpime na hru zamestnávateľa, ktorý zatiaľ iba prehadzuje mzdové prostriedky z jednej kategórie do druhej a nie je ochotný ich navýšiť,“ opisuje postoj odborov Peter Sýkora.

Marián Baňanka, ktorý pôsobí ako predseda Energeticko-Chemického odborového zväzu: „Súčasná situácia vzhľadom na koronavírusovú pandémiu nie je vôbec ľahká a nepochopiteľne odmietavý postoj zamestnávateľov ku kolektívnemu vyjednávaniu situáciu iba zbytočne vyhrocuje. Odborový zväz je v spore so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska o uzatvorenie dodatku k platnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a ak nebude rokovanie pred sprostredkovateľom úspešné, je veľmi pravdepodobné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti aj v rámci energetickej sekcie odborového zväzu. Bohužiaľ ani kolektívne vyjednávania o obsahoch dodatkov k podnikovým kolektívnym zmluvám sa nevyvíjajú pozitívne a dá sa predpokladať, že spor vo Východoslovenskej energetike nebude jediný. Mzdové požiadavky našich členov – zamestnancov energetických spoločností však rozhodne nemožno považovať za neprimerané a rozhodne nepredstavujú pre tieto spoločnosti ekonomické ohrozenie. Žiadame iba jediné – aby sa vlastníci firiem viac podelili o výsledný profit so svojimi zamestnancami.“