Chcete sa stať členom ECHOZ alebo založiť vo svojej firme odborovú organizáciu?

ČLENSTVO V ODBOROCH:
Členom silných odborov môžete byť už od budúceho mesiaca. Stačí vyplniť prihlášku poslať nám ju poštou alebo oskenovanú emailom.


ZALOŽENIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE:
Ak chcete založiť odborovú organizáciu vo firme, kde pracujete, napíšte nám. Stretneme sa s vami a všetko vám vysvetlíme.

Pár úvodných pravidiel vám však môžeme povedať už pred stretnutím:
Je dobré, aby ste mali pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, a takisto bude potrebné, aby ste si našli k sebe ďalších dvoch ľudí – kolegov, kolegyne, ktorým dôverujete a s ktorými odborovú organizáciu založíte.

O zámere zakladať odbory vo firme buďte diskrétny/a, aby zamestnávateľ nestihol proti vám podniknúť nechcené kroky.

Po založení odborovej organizácie získavate istý druh imunity pred výpoveďou.

Všetko si však vysvetlíme na osobnom stretnutí a so založením odborovej organizácie vám pomôžeme. Následne bude ECHOZ vašej odborovej organizácii poskytovať právne poradenstvo a pomoc. Napíšte nám.

 

Napíšte nám: