Základné výhody členstva v ECHOZ

ECHOZ VÁM PONÚKA Tieto služby:

Právo

Poradenstvo v pracovnom práve

Koľkokrát sa vám už stalo, že ste potrebovali iba poradiť v pracovno-právnom probléme, no nechcelo sa Vám stráviť hodiny na internete alebo platiť právnikovi za jeho konzultácie? Ak ste členom ECHOZ, kedykoľvek nám môžete zatelefonovať alebo poslať e-mail a vašim otázkam sa budú venovať naši odborníci.

Spory

Zastupovanie na súdoch

Častokrát sa stáva, že nespokojní zamestnanci sa chcú so zamestnávateľom súdiť, no rozmyslia si to, keď uvidia jeho armádu právnikov a predstavia si, koľko by ich stálo, keby si mali nájsť vlastné právne zastupovanie. Ako člen ECHOZ toto riešiť nemusíte – naši právnici vás budú zastupovať zadarmo.

Ekonomika

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo v ekonomickej oblasti a analýz finančnej kondície podniku.

Vyjednávanie a riešenie problémov

Poradenstvo v kolektívnom vyjednávaní

Ak zamestnávateľ porušuje vaše práva (pracovno-právne, mzdové alebo BOZP predpisy), máte nárok na našu pomoc. Častokrát skôr, ako právne zastúpenie, potrebujete mediátora, ktorý vytvorí medzi vami a zamestnávateľom most, uprostred ktorého sa môžete zísť a dohodnúť sa. Sme veľmi hrdí, že takéto posily v tíme máme a radi sa o ne podelíme. Naši skúsení vyjednávači vám takisto poradia, ako viesť kolektívne vyjednávanie s vedením firmy alebo vám budú pri kolektívnom vyjednávaní asistovať.

Vzdelávanie

Školenia na aktuálne témy

Zaradíme vás do systému školení k Zákonníku práce, k BOZP, k ekonomike podniku, k vyjednávaniu, odborovej činnosti, k sociálnemu zabezpečeniu – k témam, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svojich zamestnanecký právach.

Úraz a BOZP

Riešenie úrazov a kontrol BOZP

Pri pracovnom úraze vám pomôžeme získať všetky kompenzácie, ktoré vám zo zákona patria. Ak potrebujete pomoc s dodržiavaním BOZP, vyšleme do firmy, kde pracujete, kontrolu.

Účtovníctvo

Účtovné poradenstvo

Poradíme vám v oblasti účtovníctva, pomôžeme s orientáciou vo účtovných závierkach a výkazoch.

Štrajk

Podpora pri štrajku

Dostali ste sa do situácie, kedy zamestnávateľ ignoruje vaše požiadavky a neostáva vám nič iné, ako rozhodnúť sa štrajkovať? ECHOZ vás vždy ochotne podporí a ochráni všetky vaše práva! Podporíme vás a poradíme vám pri organizácii štrajku, či už organizačne alebo právne.

Sociálna výpomoc

Solidarita v ťažkej situácii

V prípade dlhodobej práceneschopnosti, úmrtia člena, uzavretia manželstva alebo pri na- rodení dieťaťa získate ako člen odborov finančnú výpomoc.

Chcete propagovať služby ECHOZ? Stiahnite si tento propagačný plagát.