Chceš sa stať členom alebo založiť vo svojej firme odborovú organizáciu?

Energeticko-Chemický odborový zväz

ECHOZ

Sme odborový zväz, ktorý chráni a pomáha zamestnancom v 90 firmách a v 45 mestách. Máme dlhoročné skúsenosti so zakladaním odborových organizácií a s vyjednávaním kolektívnych zmlúv.

Sme profesionálny tím vyjednávačov, právnikov, ekonómov a odborníkov na BOZP, ktorí pomáhajú svojim členom so všetkými otázkami a problémami, ktoré súvisia s ich pracovnými a mzdovými podmienkami.

Nepôsobíme iba v energetických alebo chemických podnikoch. Pôsobíme všade, kde zamestnanci pod našim vedením založili odborovú organizáciu, napríklad aj v maloobchode, v doprave, IT firmách alebo servisných a administratívnych centrách.

Dozvedieť sa viac

Aktuality

všetky
Európska odborová konfederácia (EOK) spustila novú web stránku pre sieť ETUCLEX zameranú na ľudské práva, právne a strategické súdny otázky: https://etuclex.etuc.org/
 
Web stránka ETUCLEX má za cieľ zvýšiť viditeľnosť právnych krokov a expertízy odborov, uľahčiť výmenu informácií a prístup k nim, posilniť kapacitu partnerov a stimulovať koordináciu strategických sporov. Okrem iného zahŕňa fórum súdnych sporov, databázu judikatúry a knižnicu zdrojov.
 
Web stránka tiež ponúka ďalšie interaktívne funkcie pre prihlásených členov, napríklad možnosť nahrať prebiehajúce spory, diskutovať o prípadoch v strategickom záujme a zdieľať komentáre, dokumenty a odkazy na rôzne práve témy.

ECHOZ v číslach

0
rokov skúseností
0
Podnikov
0
základných odborových organizácií
0
členov
0
Kolektívnych zmlúv
0
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa