Rozhýbali sme odbory na celom Slovensku!

Naši odborári celoročne ťažko pracujú, aby dokázali vyjednávať pre zamestnancov z celého Slovenska lepšie pracovné podmienky. Aby sme však podporili kalokagatiu a okrem vzdelávania v oblasti pracovného práva pomohli k zdraviu aj našim telám, zúčastnili sme sa 23. ročníka letných športových hier, ktoré si medzi účastníkmi našli množstvo fanúšikov.

V minulom roku štart hier prerušila pandémia Covid-19, v tomto roku sme veľmi radi, že sa nám podarilo – za dodržania všetkých opatrení – hry absolvovať. Vďaka skvelej organizácii sme sa mohli počas športového dňa stretnúť s odborármi z firiem: Slovnaft, Continental, Saneca, Fortischem, SSE, VSE, Chemosvit a Teplárenstvo.

Viac, ako kedykoľvek predtým, sme si uvedomili, že naozaj nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa – možnosť opäť sa stretnúť s priateľmi a kolegami už nepovažujeme za samozrejmosť a sme nesmierne vďační za každého z vás, kto svojou neúnavnou prácou prispieva k zlepšeniu pracovných podmienok na Slovensku.