Darujte nám 2 % z vašich daní

    Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky nám pomôžu podporiť žiadateľov, našich členov v roku 2024. Vaše takto poukázané prostriedky sú použité výhradne ako príjem fondu Solidarity ECHOZ a následne vyplatené cez sociálnu výpomoc našim členom ako:

 1. práceneschopnosť
 2. narodenie dieťaťa
 3. uzavretie manželstva
 4. úmrtie člena

   

Postup pre ZAMESTNANCA, za ktorého
​podáva daňové priznanie jeho zamestnávateľ

 1. Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, nech Vám vystaví tlačivo, ktoré sa volá Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximum, ktoré nám môžete podarovať.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane – ale len, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku takto pracovali
 4. Stiahnite si toto predvyplnené Vyhlásenie s údajmi ECHOZ a len doňho doplňte zvyšné údaje o Vás spolu so sumou dane, ktorú nám môžete darovať. Súbor uložte a vytlačte. Tu nájdete Poučenie, ako vyhlásenie vyplniť.
 5. V kolonke Podpis daňovníka sa nezabudnite podpísať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30. 04. na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu daňového úradu si nájdete tu.
 7. Číslo účtu nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu a on sa následne postará o prevod 2 % z Vašej dane k nám.
 8. Poznámka:
  ​Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k dokladom je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

  A JE TO!

Alebo, ak sa vám tým nechce zaoberať, pošlite nám Vaše Potvrdenie o zaplatení dane a podpísané Vyhlásenie na našu adresu ECHOZ, Osadná 6, 831 01 Bratislava a my to spracujeme za vás.