KTO SME

ECHOZ (Energeticko-Chemický odborový zväz) už takmer 30 rokov zastupuje
zamestnancov v energetických a chemických podnikoch naprieč celým Slovenskom.

Na zväzovej úrovni vyjednávame dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Pre oblasť CHÉMIE
2. Pre oblasť ENERGETIKY

Napriek názvu, nepôsobíme iba v energetike a chémii, ale všade, kde sa spolu
s nami tamojší zamestnanci rozhodli založiť odborovú organizáciu: v share service
centrách, v IT firmách a technologických podnikoch, v doprave, v maloobchode,
vo výrobných podnikoch rôzneho druhu.

Pomáhame zamestnancom so založením odborovej organizácie, a následne im
poskytujeme pomoc a podporu pri ich odborovej činnosti. Poskytujeme právne
poradenstvo, asistujeme pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, zastupujeme
všetkých našich členov v pracovnoprávnych sporoch na súde a zároveň vyjednávame
2 hlavné kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre podniky z oblasti chémie a energetiky.

Sme tím ekonómov, právnikov a špecialistov na BOZP, na ktorý sa každý deň naše
odborové organizácie a naši individuálny členovia obracajú, aby sme im pomohli
riešiť ich pracovnoprávne problémy.

Pôsobíme vo vyše 90 firmách v 45 mestách na Slovensku.

Chceš sa stať členom alebo založiť vo svojej firme odborovú organizáciu?

Prečo sa stať členom ECHOZ?

Výhody členstva:

odbory plus

1. Doživotne bezplatný účet v ČSOB (šetríte minimálne 100 € ročne na poplatkoch) so vstupným kreditom 50 €.

2. Ak si váš hlavný účet u inej banky zrušíte a prevediete do ČSOB, dostávate ďalších 50 €.

3. Ročné rodinné cestovné poistenie v hodnote 100 € zdarma.

4. 20% zľava na ubytovanie cez portál booking.com.

5. Rizikové poistenie pre vás alebo najbližších rodinných príslušníkov v hodnote 150 €/rok za zvýhodnenú cenu 12€/rok.

6. Zľavy pre členov odborou až do výšky 30% z ceny PZP, havarijného poistenia, poistenia nehnuteľnosti.

7. Nákupy tovarov a služieb s výraznými zľavami len pre členov odborov.

Právo

Poradenstvo v pracovnom práve

Máte problém v práci alebo otázku k vašemu pracovnému pomeru? Naši právnici vám poradia, či už cez mail, telefón alebo osobne.

Spory

Zastupovanie na súdoch

Ak váš spor so zamestnávateľom vyústi až do pracovnoprávneho súdneho sporu, naši právnici vás zastúpia.

Ekonomika

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo v ekonomickej oblasti a analýz finančnej kondície podniku.

Vyjednávanie

Poradenstvo v kolektívnom vyjednávaní

Naši skúsení vyjednávači vám poradia, ako viesť kolektívne vyjednávanie s vedením firmy alebo vám budú pri kolektívnom vyjednávaní asistovať.

Úraz a BOZP

Riešenie úrazov a kontrol BOZP

Pri pracovnom úraze vám pomôžeme získať všetky kompenzácie, ktoré vám zo zákona patria. Ak potrebujete pomoc s dodržiavaním BOZP, vyšleme do firmy, kde pracujete, kontrolu.

Vzdelávanie

Školenia na aktuálne témy

Zaradíme vás do systému školení k Zákonníku práce, k BOZP, vyjednávaniu, odborovej činnosti, k sociálnemu zabezpečeniu – k témam, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svojich zamestnanecký právach.

Účtovníctvo

Účtovné poradenstvo

Poradíme vám v oblasti účtovníctva, pomôžeme s orientáciou vo účtovných závierkach a výkazoch.

Štrajk

Podpora pri štrajku

Podporíme vás a poradíme vám pri organizácii štrajku, či už organizačne alebo právne.

Ubytovanie

Poskytujeme ubytovanie v Bratislava

V centrále ECHOZu poskytujeme ubytovanie. Naši členovia majú ubytovanie za bezkonkurenčnú cenu.

odbory, echoz, slovnaft, odborovy zvaz
Profesionálny odborový zväz s takmer 30 ročnou históriou

ČO SME DOSIAHLI

Za takmer 30 rokov sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov:

Mzdy v podnikoch, kde pôsobím, neustále rastú, naše návrhy sa dostávajú do zákonov a rešpektujú nás doma aj v zahraničí. Sme súčasťou niekoľkých nadnárodných organizácií. 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE
Naše návrhy a požiadavky sme dokázali dostať až na najvyššiu (legislatívnu) úroveň a stali sa súčasťou zákona. Účasťou na tripartitných rokovaniach sme zásadným spôsobom participovali na významných zmenách právnych predpisov (najmä Zákonník práce), vďaka čomu sme zlepšili podmienky všetkých zamestnancov na Slovensku.

RAST MIEZD
Cez kolektívne vyjednávanie sú naše odborové organizácie schopné zabezpečovať kontinuálny rast miezd vo firmách, kde pôsobia.

REŠPEKT DOMA AJ V ZAHRANIČÍ
Vďaka profesionálnej a odbornej práci sme si vyslúžili uznanie nielen medzi odborovými zväzmi združenými v Konfederácii odborových zväzov SR, ale aj u sociálnych partnerov medzi zamestnávateľskými združeniami.

Náš tím:

Ing. Milan Kuruc

podpredseda

Jolana Szabová

office manažérka

Ing. Marta Mačeková

ekonomická analytička

Bc. Judita Magdičová

republiková inšpektorka pre BOZP