Category

Poradenstvo
Dnes, 25. mája 2020, mohlo 400 zamestnancov Nexis Fibers, a.s. opätovne nastúpiť do práce. Konečne!!! Keď som sa vo štvrtok 21. mája 2020 osobne zúčastnil ďalšieho protestu odborov a zamestnancov Nexis Fibers, pomerne často som od účastníkov protestného pochodu mestom Humenné dostal otázku „ako to vidím ja a aká je šanca, že sa vrátia do práce?“ Odpovedal...
Read More
Tento článok pojednáva o opatreniach vlády na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy, ktoré Ministerstvo práce zverejnilo na stránke www.pomahameludom.sk. V tomto článku sa zameriame na opatrenie č. 1 a opatrenie č. 3A a 3B. OPATRENIE 1: Podpora zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ, ktorý musí z nariadenia úradu verejného zdravotníctva prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, zjednodušene...
Read More
Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 vyhlásila podľa ustanovenia § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych  predpisov od 12. marca 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu pre celé územie Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedenou situáciou došlo do dnešného dňa k prijatiu viacerých opatrení a nariadení, vrátane legislatívnych zmien. V rámci pracovnoprávnych vzťahov bol...
Read More
Pokyn, ktorý môže pomôcť zamestnávateľom organizovať oblasť bezpečnosti práce vo svojich prevádzkach v čase pandémie až do odvolania. V súvislosti  s pandémiou  Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie týkajúce sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej...
Read More
PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VO VÝŠKE A NAD VOĽNOU HĹBKOU VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Pri oboznamovaní používať len do skončenia pandémie. Zabezpečenie proti...
Read More

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 44 37 14 34
02/ 44 37 33 78
02/ 49 30 99 01
0905 645 010