Category

Poradenstvo
Členovia ECHOZ majú nárok na benefit z CK Slniečko, ktorá je najväčšia detská cestovná kancelária na Slovensku. Každý člen má nárok na zľavu vo výške 50 € zo základnej ceny po zadaní zľavového kódu, ktorý nájde u predsedu svojej základnej organizácie. Pre viac podrobností si pozrite leták nižšie alebo kliknite na CK Slniečko.
Read More
Vyskúšajte aplikáciu a virtuálnu peňaženku Patron GO pre Odbory Plus a ušetrite na svojich výdavkoch jednoducho a kompletne z vášho smartfónu. Získajte jedinečné benefity iba pre členov odborov v hodnote až 500 €.
Read More
    Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky nám pomôžu podporiť žiadateľov, našich členov v roku 2024. Vaše takto poukázané prostriedky sú použité výhradne ako príjem fondu Solidarity ECHOZ a následne vyplatené cez sociálnu výpomoc našim členom ako: práceneschopnosť narodenie dieťaťa uzavretie manželstva úmrtie člena
Read More
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, blížia sa voľby do Dozornej rady spoločnosti MHTH, a. s., ktoré sa budú konať už 2. až 4. októbra. Podporte preto Ing. Stanislava Dzurička – jediného spoločného kandidáta navrhnutého odborovými organizáciami ECHOZ z Bratislavy, Martina, Trnavy, Žiliny, Zvolena a Košíc, ktoré poctivo zastupujú zamestnancov MHTH. Osvedčil sa, pretože tvrdo háji záujmy...
Read More
Neviem, ktorý zamestnanec toto potrebuje počuť, ale vy nepodpisujte všetko hneď, ako vám niečo strčia pod ruku. Ani neviem spočítať, koľko som mal prípadov, že sa zamestnanec sám dostal do problémov, lebo bez rozmyslu podpísal: Dohodu o skončení pracovného pomeruPracovnú zmluvuDodatok k zmluve Ja: „Prečo ste to podpísali?“Zamestnanec: „Lebo povedali, že musím!“ Zakaždým počúvam to isté:...
Read More
V roku 2022 mnohí z našich členov požiadali cez svoju základnú organizáciu Energeticko – Chemického odborového zväzu o sociálnu výpomoc z fondu Solidarity ECHOZ. Sociálna výpomoc bola vyplatená v zmysle schválených Zásad pre poskytovanie sociálnej pomoci členom prostredníctvom Vašej základnej organizácie ECHOZ.          Touto cestou Vás chceme požiadať o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky nám...
Read More
Dňa 7. decembra 2022 bolo zverejnené nové opatrenie č. 432/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje s účinnosťou od 1.januára 2023 nasledovné sumy stravného pre časové pásmo: 5 až 12 hodín: 6,80 eurnad 12 hodín až 18 hodín: 10,10 eurnad 18 hodín: 15,30 eur Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022...
Read More
Pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa po novele Zákonníka práce(s účinnosťou od 1.11.2022) S účinnosťou od 1.11.2022 došlo k rozsiahlej novele Zákonníka práce (zákonom č. 350/2022 Z. z.). Uvedená novela priniesla viaceré zmeny v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane nového ustanovenia § 230b. Cieľom tohto ustanovenia je riešenie problémov, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi v oblasti uplatňovania práva odborovej organizácie osloviť každého...
Read More
Podľa ust. § 30e ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia „povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.“  Týmto osobitným predpisom je  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „ZoBOZP“),...
Read More
Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej...
Read More
1 2 3

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 49 30 99 12
0905 645 010