Zamestnanci, nepodpisujte bludy bez rozmyslu!

Neviem, ktorý zamestnanec toto potrebuje počuť, ale vy nepodpisujte všetko hneď, ako vám niečo strčia pod ruku.

Ani neviem spočítať, koľko som mal prípadov, že sa zamestnanec sám dostal do problémov, lebo bez rozmyslu podpísal:

 1. Dohodu o skončení pracovného pomeru
 2. Pracovnú zmluvu
 3. Dodatok k zmluve

Ja: „Prečo ste to podpísali?“
Zamestnanec: „Lebo povedali, že musím!“

Zakaždým počúvam to isté:

 • Oni mi to kázali,
 • oni na mňa tlačili,
 • oni povedali, že to treba,
 • oni sa mi vyhrážali.

Prosím, uvedomte si, že ste dospelí ľudia, máte občiansky preukaz, slobodnú vôľu a hlavne zmluvnú slobodu. Čiže slobodu uzavrieť alebo neuzavrieť hociakú dohodu alebo zmluvu. Inými slovami, máte slobodu podpísať a nepodpísať, čo uznáte za vhodné.

Stále si nie som istý, kde sa v Slovákoch berie tá nutkavá potreba hneď vyhovieť všetkému, čo pred nich niekto postaví.

A bez rozmyslu!

Toto už ani nie je právny problém. To je problém základného sebavedomia.

Hovorím, že ani nespočítam, koľkokrát za mnou prišiel človek, že: „Podpísal som dohodu o skončení pracovného pomeru. Robím vo firme 10 rokov a v dohode nie je odstupné. Čo mám robiť?!“

No už nič.

Neuveriteľné je, že mnohí sa chodia radiť až po podpise. Moja otázka preto je: Keď sa viete prísť poradiť po podpise, prečo to neurobíte pred podpisom?

A potom príde otázka: „A to sa nedá odvolať na to, že som to podpísal pod nátlakom?“

Aha, takže je ľahšie niečo podpísať, potom sa tri roky súdiť a bez dôkazov sa snažiť dokázať, že k podpisu došlo pod nátlakom. Bez svedkov, bez ničoho. To, zdá sa, niektorým príde ľahšie, ako si ten papier zobrať, dať si čas na rozmyslenie, s niekým sa poradiť a potom sa rozhodnúť, či niečo podpíšete.

Jasné, dobre poznám dôvody, prečo ľudia konajú takto skratovito. Zavolajú si vás do kancelárie, sú tam na vás traja, rozprávajú vám, že to musíte podpísať, lebo:

 • Aj tak na vás niečo nájdu
 • Lebo inak vám dajú k náhrade škodu, ktorú ste ani nespôsobili
 • Alebo, že na vás dajú nezmyselné trestné oznámenie
 • Alebo proste na vás kričia
 • Alebo vás ponižujú ako človeka

Nech je to celé akokoľvek nepríjemné, neopovážte sa kvôli tomu zosypať. Držte sa poučky, že vy nie ste povinný podpísať vôbec nič. Nikdy. Máte plné právo si v pokoji premyslieť, čo podpisujete. Pamätajte, že nech je vám ten tlak od zamestnávateľa akokoľvek nepríjemný, tá situácia o chvíľu skončí, a nikto vám počas nej nechytí ruku alebo nedá pištoľ ku hlave a nedonúti vás fyzicky niečo podpísať.

Pamätajte, že zmluva, dodatok k zmluve, dohoda o skončení pracovného pomeru – to je všetko dohoda dvoch strán. A slovo dohoda je od slova dohodnúť. A dohodnúť znamená, že s tou vecou musia súhlasiť obaja. Že obe strany to musia podpísať. Ak jedna zo strán takúto dohodu nepodpíše, k dohode nedošlo.

A potom, keď pred zamestnanca šéf postaví návrh dohody, sa všetci pýtajú: „A akú mám lehotu na rozmyslenie?“

„Nekonečno!“

Kým dohodu, dodatok, zmluvu nepodpíšete  tak k nej proste nedôjde a nedošlo. Neexistuje právna lehota dokedy si musíte rozmyslieť podpis zmluvy, dohody o skončení pracovného pomeru alebo dodatku k zmluve. Nedajte sa zastrašiť vyhrážaním a hlavne si preverujte informácie, ktorými vás pred podpisom kŕmi zamestnávateľ.

Stokrát som sa stretol s tým, že zamestnávateľ vás kŕmi bludmi, no tvári sa že pritom cituje samotný Zákonník práce, a vy potom prídete s tým, že ale zamestnávateľ povedal, že to musím podpísať, lebo… napríklad minule preto, že je stále mimoriadna situácia.

Preverujte si informácie. Najmä tie od zamestnávateľov, keď sa tvária, že sa odvolávajú na zákon. Veľakrát sa naň v skutočnosti neodvolávajú alebo mu vôbec nerozumejú.

Existuje také generálne životné pravidlo. Nepodpisujte nič, kým nedostanete niečo na oplátku. Keď zamestnávateľ pred vás postaví dodatok, dohodu, alebo zmluvu, tak je to prinajlepšom príležitosť si za svoj podpis vyjednať niečo navyše.

A keď nie, tak prinajhoršom si za svoj podpis môžete vyžiadať aspoň čas na rozmyslenie. A že vám ten čas nedá?  Alebo že vám nedá ten dokument, aby ste si ho riadne preštudovali? A nemôžete si ho ani odfotiť?

Tak ho nepodpisujte! Takéto správanie je neseriózne a zaváňa podfukom. On potrebuje váš podpis! Nie vy.

Ak si z tohto článku máte niečo zobrať, tak to, že váš podpis je drahý a nie je zadarmo. Čokoľvek podpisujete, si preštudujte, premyslite a poraďte sa sa napríklad s vašou odborovou organizáciou alebo s vašim známym.

A keď vám to protistrana nechce umožniť, tak to proste nepodpisujte!

Povinnosť niečo podpísať má akurát predseda parlamentu, keď podpisuje schválený zákon. Nie vy.