Darujte ECHOZ-u 2 percentá

V roku 2022 mnohí z našich členov požiadali cez svoju základnú organizáciu Energeticko – Chemického odborového zväzu o sociálnu výpomoc z fondu Solidarity ECHOZ.

Sociálna výpomoc bola vyplatená v zmysle schválených Zásad pre poskytovanie sociálnej pomoci členom prostredníctvom Vašej základnej organizácie ECHOZ.  

       Touto cestou Vás chceme požiadať o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky nám pomôžu podporiť žiadateľov, našich členov, v roku 2023. Vaše takto poukázané prostriedky sú použité výhradne ako príjem fondu Solidarity ECHOZ a vyplatené cez sociálnu výpomoc.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, nech Vám vystaví tlačivo, ktoré sa volá  Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximum, ktoré nám môžete podarovať.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane – ale len, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 takto pracovali
 4. Stiahnite si toto predvyplnené Vyhlásenie s údajmi OZ Pracujúca chudoba a len doňho doplňte zvyšné údaje o Vás spolu so sumou dane, ktorú nám môžete darovať. Súbor uložte a vytlačte.
 5. V kolonke Podpis daňovníka sa nezabudnite podpísať!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu daňového úradu si nájdete tu.
 7. Číslo účtu nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu a on sa následne postará o prevod 2 % z Vašej dane k nám.
 8. Poznámka:
  ​Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k dokladom je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.