Category

Články

Novinky zo sveta odborov, pracovného práva a sociálnej oblasti

Vážený pán minister zdravotníctva, v mene zamestnancov energetických spoločnosti zaradených do kritickej infraštruktúry, ktorí zabezpečujú nepretržitý 24–hodinový prenos, distribúciu a dodávku elektrickej energie všetkým svojim zákazníkom, sa dole uvedené odborové organizácie Energeticko–chemického odborového zväzu obracajú na Vás týmto otvoreným listom. Základným cieľom tohto otvoreného listu je upozorniť Vás na nutnosť prehodnotenia medializovaného plánu očkovania obyvateľov Slovenska...
Read More
Odborári z Východoslovenskej energetiky upozorňujú, že ak sa vyjednávania so zamestnávateľom nepohnú z mŕtveho bodu, nebude mať o chvíľu kto v Prešovskom a Košickom kraji opravovať výpadky elektriny a kalamitné stavy. Vyjednávanie o dodatku k Podnikovej kolektívnej zmluve medzi Základnou organizáciou Energeticko-Chemického odborového zväzu a skupinou Východoslovenská energetika holding, a.s. uviazli, keď zamestnávateľ začal trvať...
Read More
• UK: Hnev odborov na zmrazenie platov • Taliansko: Federácie verejných služieb sa mobilizovali na národný štrajk 9. decembra • Rakúsko: Rast platov pre verejný sektor • Írsko: V organizáciách zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa začínajú štrajky • Holandsko: Zdravotnícke odbory vyzývajú vládu, aby financovala zvýšenie platov • Chorvátsko: Rast platov a vianočný bonus pre...
Read More
V pondelok 24. augusta 2020, zasadala Hospodárska a sociálna rada (ďalej iba „tripartita“) a určite najdôležitejším bodom jej rokovanie bol ďalší „osud“ minimálnej mzdy na Slovensku. Ako skončilo rokovanie tripartity dnes už každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o dianie v našej krajine, vie a mnohí si stihli vytvoriť aj vlastný názor na to, čo sa udialo. Čo sa však...
Read More
14. mája 2020 zástupcovia zamestnancov humenskej spoločnosti Nexis Fibers, a.s. na čele s predsedom základnej odborovej organizácie a s podporou odborového zväzu ECHOZ opätovne prišli do Bratislavy, aby tentoraz pred Úradom vlády SR vyjadrili svoju nespokojnosť s pasivitou vládnej moci pri záchrane ich pracovných miest. Prvý raz „zavítali“ zástupcovia 400 zamestnancov tejto firmy do Bratislavy 28. apríla...
Read More
Podľa medializovanej správy (Hlavné správy TA3 27.4.2020) príde viac ako 400 zamestnancov humenskej firmy Nexis Fibers, a.s. o prácu – firma totiž oznámila príslušnému úradu práce hromadné prepúšťanie všetkých svojich zamestnancov! Oficiálnym dôvodom je dlhotrvajúci spor dvoch firiem – CHEMES, a.s., ktorá je dodávateľom prakticky všetkých druhov energií (elektrina, teplo a chlad, tlakový vzduch, …) a Nexis...
Read More
(píše Marián Baňanka, predseda ECHOZ) Dnes, 25. marca, je to presne 29 rokov, čo vtedy ešte Federálny odborový zväz energetikov podpísal prvú Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a položil tým pevný základ sociálneho partnerstva odborov a zamestnávateľov v slovenskej energetike. Bola to prvá z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, na ktorej som sa podieľal ako...
Read More
V záujme predchádzania šíreniu nákazy koronavírusom a s tým súvisiacej ochrany samotných zamestnancov zamestnávatelia pristupujú k rôznym prevenčným opatreniam. Jedným z nich je aj zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, čo má za následok, že zamestnávateľ neumožňuje zamestnancom vykonávať prácu a zamedzuje im prístup na pracovisko. Energeticko-Chemický odborový zväz v posledných dňoch zaznamenal viaceré prípady, kedy zamestnávatelia riešia uvedenú situáciu tým, že zamestnancom nariaďujú...
Read More
Ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141 ods. 1), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa...
Read More
Univerzálny mier nemôže existovať bez garancie sociálnej spravodlivosti Od 10. do 21. júna 2019 sa zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a vlád z celého sveta stretávajú na výročnej 108. Medzinárodnej konferencii práce (International Labour Conference) v Ženeve, ktorá je sídlom Medzinárodnej organizácie práce. Býva tak každý rok v mesiaci jún, no tento rok je niečím výnimočný. Nesie sa v duchu osláv 100....
Read More
1 2

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 44 37 14 34
02/ 44 37 33 78
02/ 49 30 99 01
0905 645 010