Category

Články

Novinky zo sveta odborov, pracovného práva a sociálnej oblasti

A to všetky. Ako to, že nám to ešte nenapadlo? Vyriešilo by to kopu problémov a nastavilo kolektívnemu vyjednávaniu lepšie vyhliadky do budúcna. Asi sa zhodneme, že všetci chceme kvalitnejšie a lepšie podnikové kolektívne zmluvy. Jeden z jednoduchých a zároveň efektívnych krokov, ako sa k tomu dopracovať, je začať ich zverejňovať. Teraz je stav taký, že každý si na úrovni svojho podniku...
Read More
Naši odborári celoročne ťažko pracujú, aby dokázali vyjednávať pre zamestnancov z celého Slovenska lepšie pracovné podmienky. Aby sme však podporili kalokagatiu a okrem vzdelávania v oblasti pracovného práva pomohli k zdraviu aj našim telám, zúčastnili sme sa 23. ročníka letných športových hier, ktoré si medzi účastníkmi našli množstvo fanúšikov.
Read More
Prípady nespravodlivo prepustených zamestnancov sú na našich stoloch na dennom poriadku. Stovky ľudí ročne sa ozývajú, aby sme im pomohli, pretože zamestnávateľ porušil ich práva. Dnes sme nesmierne radi, že sme mohli pomôcť Miroslavovi, ktorého v auguste 2019 neoprávnene prepustili zo dňa na deň okamžitým skončením pracovného pomeru. V októbri toho istého roku Miroslav napadol...
Read More
Nedávno sme podpísali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre 8 firiem v chemickom a farmaceutickom sektore.V tejto kolektívnej zmluve sa pre zamestnancov podarilo vyjednať niekoľko základných vecí, ako napríklad maximálny pracovný čas 37,5 hodín týždenne, 15 minút potrebných na očistu po skončení práce, ktoré sa zarátavajú do pracovného času, dni navyše pre niektoré prekážky v práci,...
Read More
Pripomíname vám, že pre oblasť energetiky platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú sme vyjednali pre 10 energetických spoločností, pričom v decembri sme ju dodatkovali. Vďaka nej majú zamestnanci v týchto firmách zaručený 37,5 hodinový týždenný pracovný čas, deň voľna navyše, očista po skončení práce započítava do pracovného času, vyššiu tvorbu sociálneho fondu a vyššiu náhradu...
Read More
Vážený pán minister zdravotníctva, v mene zamestnancov energetických spoločnosti zaradených do kritickej infraštruktúry, ktorí zabezpečujú nepretržitý 24–hodinový prenos, distribúciu a dodávku elektrickej energie všetkým svojim zákazníkom, sa dole uvedené odborové organizácie Energeticko–chemického odborového zväzu obracajú na Vás týmto otvoreným listom. Základným cieľom tohto otvoreného listu je upozorniť Vás na nutnosť prehodnotenia medializovaného plánu očkovania obyvateľov Slovenska...
Read More
Odborári z Východoslovenskej energetiky upozorňujú, že ak sa vyjednávania so zamestnávateľom nepohnú z mŕtveho bodu, nebude mať o chvíľu kto v Prešovskom a Košickom kraji opravovať výpadky elektriny a kalamitné stavy. Vyjednávanie o dodatku k Podnikovej kolektívnej zmluve medzi Základnou organizáciou Energeticko-Chemického odborového zväzu a skupinou Východoslovenská energetika holding, a.s. uviazli, keď zamestnávateľ začal trvať...
Read More
• UK: Hnev odborov na zmrazenie platov • Taliansko: Federácie verejných služieb sa mobilizovali na národný štrajk 9. decembra • Rakúsko: Rast platov pre verejný sektor • Írsko: V organizáciách zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa začínajú štrajky • Holandsko: Zdravotnícke odbory vyzývajú vládu, aby financovala zvýšenie platov • Chorvátsko: Rast platov a vianočný bonus pre...
Read More
V pondelok 24. augusta 2020, zasadala Hospodárska a sociálna rada (ďalej iba „tripartita“) a určite najdôležitejším bodom jej rokovanie bol ďalší „osud“ minimálnej mzdy na Slovensku. Ako skončilo rokovanie tripartity dnes už každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o dianie v našej krajine, vie a mnohí si stihli vytvoriť aj vlastný názor na to, čo sa udialo. Čo sa však...
Read More
14. mája 2020 zástupcovia zamestnancov humenskej spoločnosti Nexis Fibers, a.s. na čele s predsedom základnej odborovej organizácie a s podporou odborového zväzu ECHOZ opätovne prišli do Bratislavy, aby tentoraz pred Úradom vlády SR vyjadrili svoju nespokojnosť s pasivitou vládnej moci pri záchrane ich pracovných miest. Prvý raz „zavítali“ zástupcovia 400 zamestnancov tejto firmy do Bratislavy 28. apríla...
Read More
1 2 3

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 49 30 99 12
0905 645 010