Správy o kolektívnom vyjednávaní zo zahraničia (December 2020)

• UK: Hnev odborov na zmrazenie platov

• Taliansko: Federácie verejných služieb sa mobilizovali na národný štrajk 9. decembra

• Rakúsko: Rast platov pre verejný sektor

• Írsko: V organizáciách zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa začínajú štrajky

• Holandsko: Zdravotnícke odbory vyzývajú vládu, aby financovala zvýšenie platov

• Chorvátsko: Rast platov a vianočný bonus pre pracovníkov verejného sektora

• Európa: Odbory zdôrazňujú potrebu opatrení proti násiliu z dôvodu pohlavia

• Nórsko: Spory o dôchodky v oblasti starostlivosti o deti vedú k mediácii

• Ukrajina: Odbory naďalej bojujú proti protioborovej legislatíve

• Európa: Global wage report odhaľuje prvý vplyv pandémie na platy

• Nemecko: Prvý národný štrajk v cirkevnej starostlivosti o starších

• Španielsko: Federácie požadujú urgentné rozhovory o zamestnanosti vo verejnom sektore

UK: Odbory sa hnevajú na zmrazenie platov

Odbory vo verejných službách rozhorčene reagovali na rozhodnutie vlády zmraziť platy miliónom zamestnancov verejného sektora vrátane zamestnancov samospráv, opatrovateľov, štátnych zamestnancov a učiteľov. Zdravotnícki zamestnanci sú vylúčení z „pauzy v platení“, ako to nazýva minister financií, a mzda im bude navýšená 250 GBP (278 EUR) u zamestnancov, ktorí dostávajú menej ako 24 000 GBP (26 730 EUR) ročne. Odbory zaútočili na toto rozhodnutie a označili ho ako taktiku „rozdeľuj a panuj“. Zároveň argumentujú tým, že mnoho pracovníkov verejných služieb ešte musí po posledných úsporných opatreniach čakať, či a ako sa ich platové úrovne reálne vrátia späť. Odbory tiež tvrdia, že zvýšenie platov by bolo dôležitým faktorom pri hospodárskom oživení a udržaní zamestnanosti v sektore.

Taliansko: Federácie verejných služieb sa mobilizujú na štrajk 9. decembra

Federácie verejných služieb Fp-Cgil, Cisl-FP, Uil-Fpl a Uil-Pa sa pripravovali na národný štrajk 9. decembra. Odbory tvrdia, že roky zmrazovania naberania nových zamestnancov spôsobili nedostatok zamestnancov a znamenajú, že verejné služby potrebujú okolo 500 000 ďalších pracovníkov. Odbory tiež požadujú kroky na zvýšenie trvalých pracovných pomerov pre približne 170 000 zamestnancov pracujúcich na prekérne formy zamestnávania. Zdravie a bezpečnosť sú pre odbory tiež veľmi dôležité, a preto požadujú opatrenia ohľadom osobných ochranných pomôcok, zníženie pracovnej záťaže a opatrenia na boj proti obťažovaniu. Takisto požadujú obnovenie kolektívnych zmlúv v zdravotníctve a miestnej a centrálnej vláde, ktoré vypršali pred dvoma rokmi.

Rakúsko: Rast platov pre pracovníkov verejného sektora

Pracovníci vo verejnom sektore majú od 1. januára dostať zvýšenie platov a príspevkov o 1,45% po tom, čo odbory označujú ako rýchle a zodpovedné rokovania, ktoré sa diali za veľmi náročných okolností. Toto zvýšenie ochráni kúpnu silu a odbory to považujú za isté ocenenie vlády pre pracovníkov verejného sektora za ich príspevok v boji proti pandémii.

Írsko: Začínajú sa štrajky v organizáciách zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Pracovníci mimovládnych poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb začnú štrajkové akcie 15. decembra. Ide o najnovšiu etapu dlhodobej kampane, ktorá má zabezpečiť, aby sa zamestnancom v týchto organizáciách vrátili ich platy na úroveň pred úspornými opatreniami v súlade s pracovníkmi, ktorí sú priamo zamestnaní vo verejnom sektore. Akcia bude realizovaná naprieč rôznymi organizáciami a bude pokračovať do januára. Medzitým sa odbory verejného sektora s vládou dohodli na začatí rokovaní o novej kolektívnej zmluve týkajúcej sa odmeňovania a pracovných podmienok. Platnosť súčasnej dohody vyprší 31. decembra.

Holandsko: Zdravotnícke odbory vyzývajú vládu, aby financovala zvýšenie platov

Odbory FNV, CNV a NU’91, ktoré organizujú zdravotníckych zamestnancov, spoločne vyzvali vládu, aby sa zaviazala k financovaniu zvýšenia miezd v roku 2021. Pri nedávnych rokovaniach o dohode týkajúcej sa univerzitných lekárskych centier (76 000 zamestnancov) zamestnávatelia uviedli, že neexistuje žiaden priestor na zvyšovanie platov, pokiaľ nepríde k zvýšeniu platieb zdravotným poisťovniam. Odbory sa obávajú, že takúto odpoveď dostanú od zamestnávateľov aj pri ostatných desiatich kolektívnych zmluvách, ktoré pokrývajú ďalších 10 dohôd vzťahujúcich sa na zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách. O tých sa má rokovať v roku 2021. Odbory tvrdia, že je nevyhnutné, aby vláda v rozpočte sprístupnila finančné prostriedky, a zabezpečila tak, zamestnanci v zdravotníctve získajú zvýšenie, ktoré si zaslúžia, a ktoré je nevyhnutné na riešenie nedostatku zamestnancov v tomto sektore.

Chorvátsko: Rast platov a vianočný bonus pre zamestnancov verejného sektora

Zamestnancom verejného sektora sa v januári 2021 zvýši plat o 4% spolu s vianočným bonusom o 1 500 HRK (200 EUR). To potvrdili na rokovaniach v novembri. Odráža to úspech odborových zväzov, ktoré v lete čelili pokusu vlády zmraziť platy vo verejnom sektore.

Európa: Odborové zväzy zdôrazňujú potrebu opatrení proti rodovému násiliu a obťažovaniu

EPSU sa spojila s EOK a ďalšími európskymi a svetovými odborovými organizáciami v silnej výzve na prijatie opatrení na ukončenie násilia páchaného na ženách a ich obťažovania. EOK požadovala aktualizáciu zákonov proti obťažovaniu na pracovisku, aby boli ženy pracujúce z domova chránené pred online  zneužívaním, ktoré umožňujú monitorovacie techniky používané zamestnávateľmi. EPSU popísala viacero prípadov, ako si pandémia vyžiadala veľkú daň na ženách. Tie totiž fungujú nielen ako opora poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti v celej Európe, ale tiež často čelia dvojitej záťaži, keď pracujú z domu, pretože sa navyše starajú aj o deti.

Nórsko: Spor o dôchodky v oblasti starostlivosti o deti vedie k mediácii

Odbory Fagforbundet a Delta varujú, že môže nasledovať štrajk, ak mediácia neprinesie výsledok sporu o dôchodkové zabezpečenie v skupine Norlandia Group. Odbory bojujú za hybridný dôchodkový systém, ktorý by zamestnancom poskytoval slušný dôchodok na celý život. Ide o druh systému, ktorý je široko dostupný vo väčšine súkromných spoločností poskytujúcich starostlivosť o deti, ale nie v spoločnosti Norlandia. Odbory zdôrazňujú, že typ systému, ktorý obhajujú, je zvlášť prospešný pre ženy a že je potrebné zachovať priemyselný štandard pre súkromné ​​spoločnosti poskytujúce starostlivosť o deti, aby boli platové, pracovné a dôchodkové podmienky zamestnancov v celom sektore rovnako dobré. Tvrdia, že to je vec, ktorú si spoločnosť Norlandia môže ľahko dovoliť.

Ukrajina: Odborové zväzy pokračujú v boji proti protiodborovej legislatíve

Konfederácia odborových zväzov FPSU koordinovala protesty a demonštrácie pred parlamentom 2. – 3. decembra v rámci svojej dlhodobej kampane proti legislatíve, ktorá má vážne obmedziť práva odborov a práv pracujúcich. Legislatíva bola napadnutá medzinárodnými odborovými orgánmi a kritizovaná Medzinárodnou organizáciou práce. Legislatívny proces zahŕňal aj zrušenie mnohých zákonov o ochrane zdravia a bezpečnosti. Odbory zároveň vyzývajú na zmeny v štátnom rozpočte, aby sa zabezpečilo zvýšenie minimálnej mzdy a štátneho dôchodku, ako aj kroky na riešenie nedoplatkov na mzdách.

Európa: Správa o globálnych mzdách odhaľuje prvý dopad pandémie na platy

Posledná globálna správa o mzdách (Global Wage report) od Medzinárodnej organizácie práce odhaľuje hlavné trendy v oblasti miezd vrátane minimálnych miezd a zdôrazňuje dopad pandémie COVID-19 v prvej polovici tohto roka. Zaznamenáva tlak na zníženie úrovne alebo tempa rastu priemerných miezd v dvoch tretinách krajín, za ktoré sú k dispozícii najnovšie údaje. V iných krajinách, vrátane Francúzska a Talianska, sa priemerné mzdy zvýšili, a to umelo ako odraz podstatnej straty pracovných miest u menej platených pracovníkov. Správa tiež ukazuje, že pandémiou boli neprimerane postihnuté ženy a nízko platení zamestnanci. MOP zdôrazňuje dôležitosť úlohy minimálnych miezd pri ochrane zamestnancov a dôležitosť zabezpečenia širšieho pokrytia a lepšieho presadzovania práva. Tvrdí tiež, že kolektívne vyjednávanie v odvetviach je najlepším spôsobom „ako prehodnotiť primeranosť miezd v niektorých odvetviach s nízkym príjmom, v ktorých dominujú väčšinou ženy a ktoré sa počas súčasnej krízy ukázali ako zásadné s vysokou sociálnou pridanou hodnotou.“

Nemecko: Vôbec prvý národný štrajk v cirkevnej starostlivosti o starších

Pracovníci neziskového poskytovateľa starostlivosti o staršie osoby v Liebenau Leben im Alter (LLA), ktorý je súčasťou cirkevnej siete Charity, prvýkrát podnikli štrajk v kampani zameranej na získanie kolektívnej zmluvy. U cirkevných poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti pracuje asi 1,8 milióna pracovníkov, pričom platové podmienky určuje zamestnávateľ a nie kolektívna zmluva. Minulý rok sa v LLA začali organizovať iba štyria členovia ver.di, ale odborová organizácia má dnes už 240 členov vo svojej organizácii, ktorí chcú, aby ich zamestnávateľ uznal prácu, ktorú robili počas pandémie, a zosúladil ich plat a podmienky s tými, ktoré platia v krajine vo verejnom sektore.

Španielsko: Federácie požadujú urgentné rozhovory o zamestnanosti vo verejnom sektore

Federácie verejného sektora CCOO, UGT a CSIF vyzvali vládu, aby sa zúčastnila naliehavých rozhovorov s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie dohôd o zamestnanosti vo verejnom sektore a rokovať o novej dohode na obdobie rokov 2021 – 2023. Odbory požadujú ukončenie akýchkoľvek obmedzení na prijímanie nových zamestnancov do verejného sektora a takisto požadujú zníženie pracovných kontraktov na dobu určitú z 24 % na 8 %. Odbory tiež chcú, aby sa v novej dohode prijali ďalšie kroky na zabezpečenie obnovenia práv zamestnancov, ktoré boli odstránené alebo obmedzené v dôsledku úsporných politík.

CCOO+UGT+CSIF (ES)