Vyjednali sme za vás – vyššia kolektívna zmluva v ENERGETIKE

Pripomíname vám, že pre oblasť energetiky platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú sme vyjednali pre 10 energetických spoločností, pričom v decembri sme ju dodatkovali.

Vďaka nej majú zamestnanci v týchto firmách zaručený 37,5 hodinový týždenný pracovný čas, deň voľna navyše, očista po skončení práce započítava do pracovného času, vyššiu tvorbu sociálneho fondu a vyššiu náhradu počas PN. Taksito sme dohodli napojenie príplatkov za prácu v noci a cez víkend na minimálnu mzdu, aj keď ich ministerstvo v Zákonníku práce odpojilo.

Zamestnanci, ktorých zastupujeme, majú takisto navyše nárok na príplatok za popoľudňajšiu zmenu. Niečo také Zákonník práce nepozná.

Takisto sme dohodli tretí pilier a zvýšenie miezd v týchto podnikoch, a niektoré ďalšie veci.

Táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa je ale len východzia zmluva, takže ďalšie zvýhodnenia, podrobnosti a benefity si môžu zamestnanci vyjednať cez svoju odborovú organizáciu na podnikovej úrovni presne tak, aby im to pasovalo na ich situáciu vo firme.

Kolektívnu zmluvu vyššie stupňa, v ktorej je aj uvedený zoznam subjektov, ktorých sa týka, nájdete na stránkach ministerstva práce tu:
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/zoznam-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/energetika.html