Otvorený list zamestnancov spoločností kritickej infraštruktúry v energetike

Vážený pán minister zdravotníctva,

v mene zamestnancov energetických spoločnosti zaradených do kritickej infraštruktúry, ktorí zabezpečujú nepretržitý 24–hodinový prenos, distribúciu a dodávku elektrickej energie všetkým svojim zákazníkom, sa dole uvedené odborové organizácie Energeticko–chemického odborového zväzu obracajú na Vás týmto otvoreným listom.

Základným cieľom tohto otvoreného listu je upozorniť Vás na nutnosť prehodnotenia medializovaného plánu očkovania obyvateľov Slovenska tak, aby zamestnanci energetického sektora zodpovedajúci za prevádzku celého reťazca „výroba – prenos – distribúcia“ elektrickej energie boli zaradení do prebiehajúcej druhej fázy očkovania.

Aktuálne avizované zabezpečenie prvých dodávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorá je určená pre obyvateľstvo vo veku do 55 rokov, predstavuje najvhodnejšie operatívne riešenie na očkovanie zamestnancov patriacich do kritickej infraštruktúry. Zároveň by takýto postup očkovania nebol z etického hľadiska na úkor najrizikovejšej kategórie obyvateľov nad 65 rokov.

Dotknutí zamestnanci energetiky sú s nasadením mimoriadneho fyzického úsilia a psychického zaťaženia z dôvodu maximálneho dodržiavania epidemiologických opatrení už niekoľko mesiacov sústredení v tzv. „uzavretých bublinách“ s výrazným obmedzením kontaktov so svojimi blízkymi. Cieľom tohto mimoriadneho postupu je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky prenosovej a distribučnej sústavy bez negatívnych vplyvov na dodávku elektrickej energie pre všetkým odberateľov na Slovensku.

Takýmto ojedinelým nasadením energetici umožňujú zdravotníkom bezproblémové poskytovanie životne dôležitej zdravotnej starostlivosti, učiteľom možnosť realizovať aspoň dištančnú formu vzdelávania, prevádzkovanie všetkých častí priemyslu a ostatnej infraštruktúry, ktoré nie sú z rozhodnutia vlády „stopnuté“, čím samozrejme podporujú tiež udržiavanie zamestnanosti a v neposlednom rade aj všetkým občanom komfortný pobyt v ich domácnostiach a mnohým z nich výkon práce z domu.

Určite je vhodné pripomenúť, že nielen Slovensko bolo nedávno, po výpadku energetickej sústavy na Balkáne, vystavené mimoriadnemu riziku výpadku elektrickej energie s nepredstaviteľnými dôsledkami na celú našu krajinu.

Práve vďaka nasadeniu týchto zamestnancov sa podarilo vyriešiť túto kritickú situáciu bez akýchkoľvek negatívnych dopadov. Preto sme presvedčení, že vďaka ich nasadeniu ako aj nenahraditeľnosti pre celú spoločnosť si zamestnanci energetických spoločnosti patriaci do kritickej infraštruktúry zaslúžia čo najskôr ich zaradenie do druhej vlny očkovania.

ZO ECHOZ pri SEPS, a.s. Bratislava
ZO ECHOZ pri SSE, a.s. Žilina
ZO ECHOZ pri VSE, a.s. Košice