Vyjednali sme pre Vás – vyššia kolektívna zmluva vo farmácii a chémii

Nedávno sme podpísali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre 8 firiem v chemickom a farmaceutickom sektore.
V tejto kolektívnej zmluve sa pre zamestnancov podarilo vyjednať niekoľko základných vecí, ako napríklad maximálny pracovný čas 37,5 hodín týždenne, 15 minút potrebných na očistu po skončení práce, ktoré sa zarátavajú do pracovného času, dni navyše pre niektoré prekážky v práci, deň voľna navyše pre rodičov.

Takisto sme vyjednali zvýšenie miezd a vyššiu náhradu príjmu pri práceneschopnosti, než priznáva zákon. Zamestnanci, ktorých pokrýva táto kolektívna zmluva dostanú aj ďalšie stravné v prípade dlhšej zmeny ako 11 hodín a samozrejmosťou je aj vyššia tvorba sociálneho fondu a tretí dôchodkový pilier.

Tak ako každá, aj táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa je len východzou zmluvou a zamestnanci si na podnikovej úrovni cez svoju odborovú organizáciu môžu vyjednať ešte lepšie benefity, a väčší rozsah nárokov presne podľa situácie vo firme.

Úspech podnikového vyjednávania bude tak ako vždy stáť a padať na tom, koľko zamestnancov bude stáť za vyjednávačmi.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa platí do roku 2025, môže sa samozrejme priebežne dodatkovať a meniť, a jej znenie nájdete na stránkach ministerstva práce tu: https://bit.ly/3us4mlA