Univerzálny mier nemôže existovať bez garancie sociálnej spravodlivosti

Univerzálny mier nemôže existovať bez garancie sociálnej spravodlivosti

Od 10. do 21. júna 2019 sa zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a vlád z celého sveta stretávajú na výročnej 108. Medzinárodnej konferencii práce (International Labour Conference) v Ženeve, ktorá je sídlom Medzinárodnej organizácie práce. Býva tak každý rok v mesiaci jún, no tento rok je niečím výnimočný. Nesie sa v duchu osláv 100. výročia založenia jedinej tripartitne organizovanej medzinárodnej inštitúcie, ktorá sa neformálne označuje za svetový parlament práce a spája vlády, odbory a zamestnávateľov zo 187 krajín za účelom nastavovania základných štandardov práce, rozvojových politík a programov a dôstojných pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich. V tento významný dátum mám tú česť opäť spolu so svojimi poradcami reprezentovať slovenských pracujúcich a nasať informácie o najaktuálnejších a najakútnejších problémoch a výzvach, ktorým čelí svet práce, ako sa aj podieľať na rozhodovaní o najnovších štandardoch a konvenciách v oblasti práce na medzinárodnej úrovni.

MOP bola založená v roku 1919, kedy sa svet spamätával z následkov deštruktívnej vojny, za účelom realizácie svojej hlavnej vízie postavenej na základnej premise, že univerzálny a trvalý mier môže byť nastolený len v prípade garancie sociálnej spravodlivosti. Táto hlavná idea je aktuálna aj po sto rokoch, v súčasnosti, v časoch veľkých technologických, demografických a environmentálnych výziev, ktoré majú, bezpochyby, dopady aj na svet práce. Medzinárodná organizácie práce musí využiť svoj potenciál na to, aby nebola v nasledujúcich obdobiach len bezzubou a ťažkopádnou agentúrou OSN, ale aby bola silnou a rešpektovanou inštitúciou, ktorá dokáže naďalej nastoľovať a podporovať štandardy, fundamentálne princípy a práva pre každého pracujúceho, vytvárať  príležitosti pre mužov a ženy pre dôstojnú prácu a dôstojný príjem, podporovať čo najširšie pokrytie sociálnym zabezpečením a ochranou a posilňovať tripartizmus a sociálny dialóg.

V Ženeve 2019, Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR