Novela zákonníka práce 2018 – tabuľky

Všeobecná právna úprava mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

 (v nadväznosti na zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

 Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas 

do 30.4.2018 najmenej 25 % priemerného zárobku zamestnanca

rizikové práce – najmenej 35 % priemerného zárobku zamestnanca

od 1.5.2018 najmenej 25 % priemerného zárobku zamestnanca

rizikové práce – najmenej 35 % priemerného zárobku zamestnanca

 Poznámka: novela Zákonníka práce nemení percentuálnu výšku mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas. Rovnako nepripúšťa jej zníženie.

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 

do 30.4.2018 najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(20 % z 2,7590 eur = 0,5518 eur)

od 1.5.2018 najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

 Poznámka: novela Zákonníka práce nemení percentuálnu výšku mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce. Rovnako nepripúšťa jej zníženie. Suma minimálnej mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

do 30.4.2018 najmenej 50 % priemerného zárobku zamestnanca
od 1.5.2018 do 30.4.2019 najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca
od 1.5.2019 najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca

 

 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

do 30.4.2018 nie je upravené v Zákonníku práce; zamestnávateľ poskytuje dobrovoľne, alebo ide o záväzok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy
od 1.5.2018 do 31.12.2018 najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(25 % z 2,7590 eur = 0,6898 eur)

po splnení zákonných podmienok – najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(20 % z 2,7590 eur = 0,5518 eur)*

od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

po splnení zákonných podmienok – najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu*

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

 

od 1.5.2019

 

najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu po splnení zákonných podmienok – najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu*

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

do 30.4.2018 nie je upravené v Zákonníku práce; zamestnávateľ poskytuje dobrovoľne, alebo ide o záväzok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy
od 1.5.2018 do 31.12.2018 najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(50 % z 2,7590 eur = 1,3795 eur)

po splnení zákonných podmienok – najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(40 % z 2,7590 eur = 1,1036 eur)*

od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,

po splnení zákonných podmienok – najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu*

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

 

od 1.5.2019

 

Najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Po splnení zákonných podmienok – najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu*

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

  

* Zákonné podmienky (§ 122a, 122b a § 252m Zákonníka práce):

– ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu alebo v nedeľu,

–  dojednanie v kolektívnej zmluve,

– dojednanie v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

do 30.4.2018 najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(20 % z 2,7590 eur = 0,5518 eur)

od 1.5.2018 do 31.12.2018 rizikové práce – najmenej  35 % minimálnej mzdy v eurách

(35 % z 2,7590 eur = 0,9657 eur)

Zníženie uvedenej sumy nie je prípustné!

Ostatné druhy práce

najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

(30 % z 2,7590 eur = 0,8277 eur)

po splnení zákonných podmienok – najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

(25 % z 2,7590 eur = 0,6898 eur)

od 1.1.2019 do 30.4.2019 rizikové práce – najmenej  35 % minimálnej mzdy v eurách

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

Zníženie uvedenej sumy nie je prípustné!

Ostatné druhy práce

najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

po splnení zákonných podmienok – najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu⁑

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

 

od 1.5.2019

 

rizikové práce – najmenej  50 % minimálnej mzdy v eurách

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

Zníženie uvedenej sumy nie je prípustné!

Ostatné druhy práce

najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

po splnení zákonných podmienok – najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

suma minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa upraví podľa výšky schválenej minimálnej mzdy na rok 2019

 

 

Zákonné podmienky (§ 123 a § 252m Zákonníka práce):

– ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca,

–  dojednanie v kolektívnej zmluve,

– dojednanie v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V Bratislave dňa 5.4.2018

Spracovala: Mgr. Diana Farkasová