NENECHAJTE SA ZBYTOČNE KLAMAŤ

Nedávno sa v istej firme, kde funguje jedna naša základná odborová organizácia, stalo, že zamestnávateľ chcel prepustiť viacerých zamestnancov tak, že im dal podpísať dobrovoľnú dohodu o skončení pracovného pomeru.

Na dohodu ale treba dvoch. Ak by ju zamestnanec nepodpísal, k žiadnemu skončeniu pracovného pomeru by neprišlo a pracovný pomer by trval naďalej.

Naše skúsenosti ukazujú, že zamestnávatelia používajú rôzne ťahy na to, aby od vás takýto podpis vylákali: od férového prístupu s férovým vysvetlením, cez manipuláciu, klamstvá až po vyhrážky.

V tomto prípade si zamestnávateľ vybral klamstvo. Zamestnancom nahovoril, že ide leto, nebudú zákazky, nebude im vedieť prideľovať prácu a bude im platiť len 60 % mzdy.

Čo spravili mnohí zamestnanci?

Namiesto toho, aby si túto informáciu overili u svojej odborovej organizácie v podniku, zamestnávateľovi uverili a dohody o skončení pracovného pomeru podpísali.

Tí, ktorí kontaktovali svojich odborárov, zistili, že odborári mali so zamestnávateľom dohodu, že v prípade, keď nie je robota, dostanú zamestnanci 100 % mzdy a nie iba 60 %.

Odborári tak vedeli zabrániť zbytočnému skončeniu pracovných pomerov iba u tých zamestnancov, ktorí sa na nich obrátili.

Neverte tomu, že personálne oddelenie to s vami vždy a za každú cenu myslí len dobre a dá vám všetko, čo vám len môže dať.

Informácie si preverujte a pred podpisom akejkoľvek dohody si zoberte čas na rozmyslenie. Keď už raz niekam dáte svoj podpis, už sa to nedá vziať späť.

Aj na toto máte v podniku svoju odborovú organizáciu. Tak to využívajte.

P.S. Ak ju tam nemáte, pomôžeme so založením.