Day

apríl 14, 2018
Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda, resp. plat) 118 Zákonníka práce – dopĺňa sa nový odsek 4, ktorý znie: „Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, vianočných sviatkov.“ 130 ods. 2 Zákonníka práce – na konci sa pripája táto...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika