Day

apríl 4, 2018
Dňa 1.januára 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 278/2017 Z.z. z 18, ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy pre rok 2018. Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou predstavuje minimálna mesačná mzda úroveň 480€. Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase je od 1.januára 2018 na úrovni 2,759€/h. Pozn.: Mesačná...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika