Pracovné miesta zamestnancov Nexis Fibers sú zachránené!

Dnes, 25. mája 2020, mohlo 400 zamestnancov Nexis Fibers, a.s. opätovne nastúpiť do práce. Konečne!!!

Keď som sa vo štvrtok 21. mája 2020 osobne zúčastnil ďalšieho protestu odborov a zamestnancov Nexis Fibers, pomerne často som od účastníkov protestného pochodu mestom Humenné dostal otázku „ako to vidím ja a aká je šanca, že sa vrátia do práce?

Odpovedal som im, že napriek tomu ako nepriaznivo sa situácia vyvíja, budú sa musieť obaja účastníci „sporu“ chtiac-nechtiac dohodnúť, preto predpokladám, že najneskôr v priebehu budúceho týždňa bude dodávka energií a médií obnovená a keď to bude nevyhnutné, vystupňujeme ešte náš verejný nátlak.

Nakoniec teda všetko dopadlo dobre a dve sporiace sa strany – Nexis Fibers a Chemes – sa dohodli na podmienkach obnovy dodávky energií a médií a ich nová dohoda by mala platiť do konca roka 2021. Nechcem tvrdiť, že dohoda medzi Chemesom a Nexis Fibers bola dosiahnutá iba vďaka úsiliu ECHOZ, ale rozhodne je pravdou to, že bez tlaku odborov a osobnej angažovanosti väčšiny zamestnancov Nexis Fibers by k dohode určite nedošlo.

Preto je až úsmevné, kto všetko si zrazu privlastňuje zásluhy na tom, že 400 zamestnancov Nexis Fibers mohlo opätovne nastúpiť do práce. Pán premiér zrazu začal v piatok (22.5.) písať úderné statusy na Facebooku, rovnako podpredsedníčka vlády v ten istý piatok vystupuje akoby bola jedinou spasiteľkou rozdávajúcou prácu na počkanie a predseda parlamentného výboru sa tvári, že iba vďaka nemu sa obe strany dohodli a vraj to trvalo dva dni a dve noci! Klasická politika na slovenský spôsob a nedá nedodať príslovečné ľudové „panské huncútstvo“.

Takže popravde – trvalo to dlhých 35 dní, keď bolo 400 zamestnancov Nexis Fibers priamo ohrozených stratou pracovného miesta. Počas týchto 35 dní

 • Nexis Fibers bol odstavený dvakrát od dodávky energií a médií napriek neodkladnému opatreniu súdu, ktoré zaväzovalo Chemes dodávať energie a média bez prerušenia,
 • ECHOZ oslovil ministra práce a sociálnych vecí (ktorého by mala najviac ťažiť strata 400 pracovných miest – bohužiaľ „posledný križiak“ sa s týmto názorom nestotožnil) a zaangažoval do záchrany pracovných miest aj Konfederáciu odborových zväzov,
 • Nexis Fibers oznámil hromadné prepúšťanie všetkých 400 zamestnancov,
 • predseda ECHOZ dva razy oslovil emailom priamo predsedu vlády a žiadal ho o zabezpečenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia,
 • jediný majiteľ Nexis Fibers a konečný užívateľ výhod p. Bezloja napísal otvorený list predsedovi vlády,
 • zamestnanci Nexis Fibers posielali emaily poslancom a členom vlády, 324 zamestnancov sa podpísalo pod otvorený list predsedovi vlády,
 • odbory a zamestnanci Nexis Fibers napriek mimoriadnej situácii spôsobnej šírením koronavírusu zorganizovali tri protestné akcie v Humennom,
 • odbory a zástupcovia zamestnancov Nexis Fibers napriek mimoriadnej situácii zorganizovali dva protesty v Bratislave – jeden pred budovou parlamentu a druhý pred úradom vlády,
 • predseda ECHOZ rokoval so zástupcami Chemesu,
 • ECHOZ prostredníctvom Konfederácie predniesol „prípad Nexis Fibers“ na rokovaní tripartity.

Je nespochybniteľné, že všetky vyššie uvedené aktivity ECHOZ a odborovej organizácie Nexis Fibers prispeli k tomu, že dnes (25.5.) mohli zamestnanci definitívne nastúpiť do práce a hrozba straty zamestnania vyvolaná odstávkou energií a médií je už minulosťou.

Napriek určite dobrému pocitu z podielu na záchrane 400 pracovných miest, je na mieste položiť niekoľko závažných otázok:

 1. Prečo napriek tomu, čo si vláda napísala do svojho programového vyhlásenia (a čo bolo parlamentnou väčšinou posvätené), bola tá istá vláda tak málo efektívna pri presadzovaní vymožiteľnosti súdneho rozhodnutia v „prípade Nexis Fibers“?
 2. Prečo sa predseda vlády, napriek informáciám ktoré musel mať o situácii v Nexis Fibers,  začal zaujímať o zachovanie pracovných miest v Nexis Fibers až po rokovaní tripartity (21.5.)? Trpel nebodaj nejakou zázračnou zhodou okolností záchvatom dočasnej hluchoty a slepoty, keď priamo pred úradom vlády protestovali odbory a zástupcovia zamestnancov Nexis Fibers?
 3. Prečo je na Slovensku aj napriek vzletným formuláciám v programovom vyhlásení vlády naďalej veľmi nízka vymožiteľnosť práva a dokedy bude tento stav výkonnou mocou tohto štátu tolerovaný?
 4. Prečo štát v dobe povinných elektronických schránok a e-komunikácie s podnikateľskými subjektami toleruje nezmyselne dlhé lehoty na tzv. „prevzatie  zásielky“ v elektronickej schránke?

Zároveň je nevyhnutné vziať si z „prípadu Nexis Fibers“ jedno zásadné ponaučenie – aj keď situácia môže zdanlivo vyzerať neriešiteľne a priam bezvýchodiskovo, vždy bude zmysluplné, ak bude odborová organizácia s podporou odborového zväzu komunikovať so svojimi členmi aj zamestnancami a spoločne budú hľadať všetky dostupné a realizovateľné spôsoby ako efektívne upozorniť na oprávnené záujmy zamestnancov a  účinne ich s využitím všetkých použiteľných metód a postupov tiež presadzovať. Platí pritom, že to čo spočiatku vyzerá ako nemožné, sa získaním záujmu, presvedčenia a aktívnej podpory čo najväčšieho počtu členov odborov aj zamestnancov stáva možným!

Pracovné miesta v Nexis Fibers sa nám spoločne podarilo zachrániť – je to náš spoločný úspech a vďaka za to patrí všetkým, ktorí nás v našom úsilí podporili alebo nám pomáhali! Predovšetkým však patrí vďaka všetkým členom ECHOZ a zamestnancom Nexis Fibers, ktorí sa aktívne zapájali do každej aktivity na podporu záchrany pracovných miest!!!

Pracovné miesta zamestnancov Nexis Fibers, a.s. sú zachránené! Poďakovanie patrí aj prezidentovi KOZ SR, ministrovi hospodárstva (ktorý vyrokoval prvé obnovenie dodávky energií a médií, hoci nakoniec Chemes nedodržal dohodnutú dobu obnovenej dodávky) a tak isto aj predsedovi výboru národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý bol nápomocný pri dosiahnutí definitívnej dohody.