Day

apríl 13, 2018
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov. Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika