Výpovedný dôvod neuspokojivé plnenie pracovných úloh a výpovedný dôvod porušenie pracovnej disciplíny PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 11 November 2010 18:41

 

Výpovedný dôvod neuspokojivé plnenie pracovných úloh

a výpovedný dôvod porušenie pracovnej disciplíny

 

Jednou z príčin neplatnosti skončenia pracovného pomeru je nesprávne určenie výpovedného dôvodu. V praxi dochádza k zamieňaniu výpovedných dôvodov a to výpovedného dôvodu podľa

§ 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce – neuspokojivé plnenie pracovných úloh a výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce – porušenie pracovnej disciplíny, čo spôsobuje neplatnosť výpovede, pretože dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

 

Zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Zamestnávateľ musí poskytnúť taký primeraný čas, aby zamestnanec mohol odstrániť nedostatky. Primeranosť času by bola v prípadnom súdnom spore predmetom posúdenia súdu.

 

Vyžaduje sa, aby pracovné výsledky zamestnanca boli zo strany zamestnávateľa príslušným spôsobom objektivizované, napríklad pomocou noriem spotreby práce. Zároveň musí byť splnená podmienka, že napriek upozorneniu zamestnávateľa, ktoré nesmie byť staršie ako šesť mesiacov, zamestnanec tieto nedostatky v primeranom čase neodstránil.

 

Zákonník práce neobmedzuje zamestnávateľa, aby uvedený dôvod uplatnil v určitej, zákonom ustanovenej lehote.

 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. Po prvom menej závažnom porušení pracovnej disciplíny zamestnávateľ písomne upozorní zamestnanca a po druhom porušení pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom môže zamestnávateľ uplatniť výpoveď už bez písomného upozornenia.

 

Pri výpovedi danej zamestnancovi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny musí ísť zásadne o zavinené protiprávne konanie zamestnanca. Ak chce zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, môže tak urobiť iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

 

Posledná úprava Streda, 12 Január 2011 21:03
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere